Μουσικές κάρτες για ηχοϊστορίες της Άνοιξης

Με τις μουσικές κάρτες τα παιδιά δημιουργούνε τις δικές τους ηχοϊστορίες.