Now Reading:

“Το e-learning είναι το δώρο της τεχνολογίας στον άνθρωπο και την κοινωνία”: συνέντευξη της Βασιλικής Μιχαλοπούλου

“Το e-learning είναι το δώρο της τεχνολογίας στον άνθρωπο και την κοινωνία”: συνέντευξη της Βασιλικής Μιχαλοπούλου

Η Βασιλική Μιχαλοπούλου είναι η Ιδρύτρια και επικεφαλής του Ανοικτού Ιδρύματος Εκπαίδευσηςαπό το 2001. Με αφορμή τα e-learning προγράμματα της νέας χρονιάς του Ανοικτού Ιδρύματος Εκπαίδευσης, παρέχει σημαντικές πληροφορίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Το The Rainbow plays music έχει την χαρά να την φιλοξενεί και την καλωσορίζει.

Τα
τελευταία χρόνια το
elearning έχει
γίνει αρκετά διαδεδομένο ως διαδικασία μάθησης αξιοποιώντας τα ηλεκτρονικά μέσα
που δεσπόζουν στις μέρες μας. Πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι το
elearning για την
προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη ενός ατόμου; Γιατί κάποιος να επιλέξει αυτή
τη μέθοδο και σε ποιους απευθύνεται;

Ε-learning είναι η διαδικασία
εκμάθησης μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Στο σημερινό κοινωνικοοικονομικό
περιβάλλον, η δια βίου εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί για
όλους τους, επιτακτική ανάγκη.

Το e-learning έρχεται στο σημείο
αυτό να προσφέρει λύσεις και σημαντικά οφέλη σε επιχειρήσεις, και μεμονωμένα
άτομα που θέλουν να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν νέες γνώσεις, να αυξήσουν τα
τυπικά τους προσόντα, να βοηθηθούν σε διαγωνισμούς και να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο
χρόνο τους.

Στο ΑΙΕ τα προγράμματα e-Learning
υλοποιούνται με τη χρήση απλού λογισμικού (εκπαιδευτική πλατφόρμα),
προσαρμοσμένου στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική
πλατφόρμα αποτελεί στην ουσία έναν διαδικτυακό τόπο, μέσω του οποίου γίνεται η
διαχείριση των ηλεκτρονικών ομάδων-τάξεων και παρέχεται η πρόσβαση των χρηστών
σε αυτές.

Κάθε ηλεκτρονική τάξη-ομάδα
αποτελεί προσομοίωση μιας παραδοσιακής αίθουσας διδασκαλίας. Ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν μέσω προσωπικού κωδικού και μπορεί να πλοηγηθεί
24 ώρες το 24ωρο: στα μαθήματα, στους οδηγούς μελέτης, στα τεστ και στις
ανακοινώσεις της γραμματείας.

Το εκπαιδευτικό υλικό του
προγράμματος διατίθεται σταδιακά, περίπου ανά 25 μέρες μέσω των ηλεκτρονικών
τάξεων-ομάδων.

Ο εκπαιδευόμενος, αφού
ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει
ηλεκτρονικά και βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει ανακοινωθεί από τον
εκπαιδευτή του, το αντίστοιχο τεστ.

Παράλληλα, παρέχεται πλήρης
εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται
ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά στον υπεύθυνο εκπαιδευτή του τμήματος.


Τα
πλεονεκτήματα του e-learning

·      
Δεν υπάρχουν
περιορισμοί στο χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των μαθημάτων: Ο εκπαιδευόμενος
μπορεί 24 ώρες το 24ωρο να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα, άρα και στο μάθημα ή
το τεστ που τον ενδιαφέρει.

 • Όλοι
  μπορούν να παρακολουθήσουν ένα e-learning πρόγραμμα σε όποιο μέρος του
  κόσμου και αν βρίσκονται. Δεν υπάρχουν μετακινήσεις, ταξίδια και
  συγκεκριμένες ώρες μαθημάτων.
 • Έχει
  χαμηλά δίδακτρα.
 • Έχει
  πλούσιο και σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, που συνοδεύεται από εικόνες,
  video, ling σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.
 • Προωθεί
  την ενεργή συμμετοχή του εκπαιδευόμενου, μέσω των τεστ και των εργασιών.
 • Παρέχει
  αυτονομία μάθησης και βοηθά τον εκπαιδευόμενο να «μάθει και να μελετήσει»
  με τους δικούς του ρυθμούς.
 • Υπάρχει
  άμεση αξιολόγηση για τον εκπαιδευόμενο, αφού την ώρα που υποβάλει τις
  εργασίες ή τα τεστ, ενημερώνεται για το αποτέλεσμά τους.

Το
e-learning είναι το δώρο της τεχνολογίας στον άνθρωπο και την κοινωνία.  

Ο χρόνος ενός εργαζόμενου ενήλικα με οικογενειακές υποχρεώσεις είναι
πολύ περιορισμένος. Ο χρόνος διαβάσματος που απαιτείται, μπορεί να γίνει
ανασταλτικός παράγοντας για την παρακολούθηση κάποιου προγράμματος;

Μπορεί,
αν το πρόγραμμα που θα επιλέξει να παρακολουθήσει, δεν έχει σχεδιστεί με βάση
τις αρχές τις εκπαίδευσης ενηλίκων και η ύλη του δεν έχει προσαρμοστεί στη
μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση.

Στο
ΑΙΕ δεν αναπαράγουμε και elearning τα δια ζώσης προγραμματά μας,
αλλά σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης,
βασισμένα στις αρχές τις εκπαίδευσης ενηλίκων και διαμορφώνουμε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό
υλικό γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης από
απόσταση.

Έτσι
οι επιμορφούμενοι του ΑΙΕ, έχουν πρόσβαση σε ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό
σχεδιασμένο για αυτόνομη μελέτη και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ενηλίκων
επαγγελματιών. Σ΄αυτή την περίπτωση ο χρόνος είναι σύμμαχος για την απόκτηση
γνώσεων και δεξιοτήτων.

Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να διακόψει προσωρινά ή να
προχωρήσει πιο γρήγορα το πρόγραμμά του; Ο χρόνος κάθε ενότητας είναι
συγκεκριμένος;


Εξαρτάται
από το είδος του προγράμματος. Στα σεμινάρια γενικής επιμόρφωσης ο
επιμορφούμενος μπορεί να προχωρήσει στη μελέτη του υλικού με όποιο ρυθμό τον
εξυπηρετεί μέσα στον αρχικά προσδιορισμένο χρόνο παρακολούθησης που είναι 2
μήνες και έχει εξαρχής όλο το υλικό στηδιάθεσή του.

Στα
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και καθώς τα μαθήματα και οι θεματικοί
άξονες αναπτύσσονται τόσο σπονδυλωτά όσο και
σπειροειδώς, ο χρόνος είναι συγκεκριμένος και πρέπει να τηρούνται τα
χρονοδιαγράμματα του οδηγού μελέτης.

Θα
ήθελα εδώ να επισημάνω, ότι τα elearning προγράμματα είναι αποτελεσματικά
και χρήσιμα στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης, γιατί έχουν ευελιξία όχι
γιατί απουσιάζουν οι κανόνες μάθησης και οι εκπαιδευτικοί κανονισμοί.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για τον σπουδαστή 24 ώρες
το 24ωρο από οπουδήποτε και να βρίσκεται. Υπάρχει ωστόσο, κάποιος
εκπαιδευτής-επόπτης του προγράμματος για τυχόν απορίες/δυσκολίες;


Σε
κάθε πρόγραμμα υπάρχει ο ΑκαδημαϊκόςΥπεύθυνος και σε κάθε μάθημα ουπεύθυνος καθηγητής με τον οποίο οι επιμορφούμενοι έχουν τη δυνατότητα τηλεφωνικής ήγραπτής (e-mail) επικοινωνίας καθημερινά.

Οι συμμετέχοντες αφού εκπονήσουν το σύνολο του προγράμματός τους, λαμβάνουν
κάποιο πιστοποιητικό παρακολούθησης που μπορούν να αξιοποιήσουν στην μετέπειτα
καριέρα τους;


Λαμβάνουν
πιστοποιητικό επιμόρφωσης αναγνωρισμένο από την αγορά εργασίας και τις επίσημες
αρχές για τη δια βίου εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Τα elearning σεμινάρια του ΑΙΕ καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων και προσφέρουν στους συμμετέχοντες
τη δυνατότητα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι σεμιναριακές
επιμορφώσεις είναι το βασικό εργαλείο της δια βίου μάθησης για την προσωπική
ανάπτυξη, την επικαιροποίηση των αρχικών ακαδημαϊκών γνώσεων και τη δημιουργία
ανταγωνιστικών προσόντων στην επαγγελματική ζωή.


Share This Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NEWSLETTERΚάνε εγγραφή και απόκτησε ένα e-book!

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής θα σας στείλουμε το e-book "Ας φτιάξω μουσική" με 30 μουσικές κατασκευές.